Frashis shahreza Frashis shahreza Frashis shahreza Frashis shahreza Frashis shahreza Frashis shahreza Frashis shahreza

پارافین ها

پارافین جامد

پارافین مایع

:: پارافین مایع صنعتی

:: پارافین مایع بهداشتی

:: پارافین مایع خوراکی

 
Farshid Shahreza

پنجشنبه 16 مرداد 1399

تماس با ما

آدرس ما : اصفهان ، کیلومتر ۵۵ جاده اصفهان- شهرضا،شهرک صنعتی رازی، بلوار رازی،فاز اول ، خیابان دهم
تلفن تماس : 53323252-031

Product_Catalog_Icon
Farshid Shahreza